Drukuj

Stopnie zagrożenia lawinowego

Skala zagrożenia lawinowego w Polsce określania jest według zasad Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services). Aktualne informacje o zagrożeniu lawinowym można znaleźć na stronie głównej GOPR  - www.gopr.pl.

NISKI

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.
Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.
Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

UMIARKOWANY

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.
Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.
Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

ZNACZNY

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach.
Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym wszystkim na wskazanych stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.
Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków - szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

WYSOKI

Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków.
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin.
Warunki zdecydowanie niekorzystne. Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do oceny sytuacji. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.

BARDZO WYSOKI

Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna.
Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin, także w terenie umiarkowanie stromym.
Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.

 

Więcej: www.gopr.pl/lawiny/skala-zagrozenia - tam również aktualne komunikaty lawinowe.